Blandt nogen af vores kørselopgaver kan nævnes:

  • Turistkørsel i både ind-og udland
  • Firmakørsel
  • Institutionskørsel – børnehaver, skole, m.m.
  • Pensionist udflugter
  • Udflugtskørsel, skovturer m.v.
  • Kongreskørsel
  • Kørsel for privatpersoner - fødselsdage, bryllupper o.lign

Vi laver desuden egne endags- og flerdagsture i Danmark.

Kontakt info